Kdo jsem

Iva Dvořáková, kraniosakrální terapeutka a masérka

Narodila jsem se v roce 1982 v Šumperku. Vystudovala jsem šumperské gymnázium a poté obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče na Ostravské univerzitě. Promovala jsem v roce 2004 a ještě tentýž rok jsem nastoupila do Diakonie ČCE středisko Sobotín jako aktivizační pracovník. Získala jsem tam mnoho zkušeností s péčí o seniory, ale především jsem se dozvěděla o existenci Kraniosakrální terapie. Velice mě tato metoda zaujala. Rozhodla jsem se, že to je cesta, kterou se chci vydat.

Proto jsem absolvovala kurz u Vlaďky Skácelové (www.v-laska.com), který je zaměřený na Kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace.

Netrvalo dlouho a seznámila jsem se také s Reiki a tím s paní prof. Jarmilou Riegrovou z Univerzity Palackého, která mě zasvětila do Reiki (1.a 2.stupeň) a Karuna ki Reiki (1.a 2.stupeň). U paní profesorky jsem také absolvovala kurz Zen Shiatsu a Rekondiční a sportovní masáže. 

Během práce ve Studiu La Dea jsem si dále udělala kurzy Ruční lymfatická masáž a Reflexologie plosky nohy.

Jsem maminkou čtyř dětí, momentálně na rodičovské dovolené, ovšem masážím se i nadále věnuji.

Ráda se setkám s každým, kdo si chce některou z terapií či masáží vyzkoušet, ať už ze zvědavosti nebo kvůli problémům, které ho obtěžují (a nemusí to být problémy jen zdravotní).

Přeji všem, kteří čtete tyto řádky hodně radosti z každého okamžiku Vašeho života.